• R. Yashwanth Ram Kumar, G. Sri Lakshmi, K. Venkata Siva Sai, V. Rani Keerthana, Md. Mubeena
 • Pages: 1-5
 • DOI. No. https://doi.org/10.5072/jartms.2024.04.001
Full Text Download PDF XML Views (232) Downloads (264)
 • M.S.S.N. Shankar ,Dr. G.D.K. Kishore , N.L.N.C. Anudeep , R. Bhavya , R. Siva Sankar
 • Pages: 6-13
 • DOI. No. https://doi.org/10.5072/jartms.2024.04.002
Full Text Download PDF XML Views (188) Downloads (230)
 • T Sivanarayana, G Sri Lakshmi, CH Swapna, N Akashreshwanth, CH Aishwarya
 • Pages: 14-18
 • DOI. No. https://doi.org/10.5072/jartms.2024.04.003
Full Text Download PDF XML Views (227) Downloads (272)
 • Ch. Upendar Rao, Manthri Karthik, Manepally Datta Vinay, Datharu Bhargavi, Vemuri Kavya
 • Pages: 19-22
 • DOI. No. https://doi.org/10.5072/jartms.2024.04.004
Full Text Download PDF XML Views (224) Downloads (260)
 • Ch. Upendar Rao, M.Deva Sandeep, K.Harsha Vardhan, Dasi Joseph, V.Bhavya Laxmi
 • Pages: 23-28
 • DOI. No. https://doi.org/10.5072/jartms.2024.04.005
Full Text Download PDF XML Views (248) Downloads (230)
 • Ch. Upendar Rao, A.Tejaswini, G.Surya, K.Pooja, Y.Nikhil
 • Pages: 29-34
 • DOI. No. https://doi.org/10.5072/jartms.2024.04.006
Full Text Download PDF XML Views (187) Downloads (219)
 • Ms. A.Krishna priya, D.Durga Prasad, D.Naga Suman Teja ,M.Rahul Kumar,P. Yashwanth
 • Pages: 35-40
 • DOI. No. https://doi.org/10.5072/jartms.2024.04.007
Full Text Download PDF XML Views (197) Downloads (251)
View more